Více info

Kdo jsme a co děláme

REHALB vznikl jako nadace v roce 1995, kterou založil Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, Dr.Sc. spolu s týmem kliniky rehabilitačního lékařství VFN v Praze 1.LF UK a VFN.V roce 1999 se nadace transformovala na obecně prospěšnou společnost, která pod metodickým i praktickým vedením VFN a 1.LFUK, vyvíjí činnost v oblasti zdravotní, sociální a pedagogické.

Jakou péči poskytujeme

REHALB je právnickou osobou – obecně prospěšnou společností, která poskytuje tento druh obecně prospěšných služeb:

 • poskytování pomoci občanům se zdravotním postižením (po onemocnění, úrazu, s vrozenou vadou), s cílem jejich integrace do společnosti
 • výchovně vzdělávací, poradenská a osvětová činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení občanů
 • služba na úseku zdravotní prevence a rehabilitace pro občany se zdravotním postižením.
 • Pořádání rekondičních a rehabilitačních pobytů pro pacienty po poškození mozku.
 • Nácvik plavání
 • Škola chůze
 • Podpora denního stacionáře pro osoby po poškození mozku.
 • Edukační činnost v oblasti sociální

Financování

REHALB je financován výhradně ze sponzorských darů a dotačních programů. O.P.S. není výdělečně činná.

Váš dar s vděčností přijmeme a použijeme v souladu s posláním naší obecně prospěšné společnosti.

č.ú.: 6171329/0800

Rekondiční pobyty

Naše obecně prospěšná společnost již víc jak patnáct let pořádá rekondiční-rehabilitační pobytové akce v přírodě. V současné době probíhají RP , týdenní v Lutové a dva prodloužené víkendy v penzionu na Kopečku. Jedná se o bezbarierové penziony, které jsou přizpůsobeny k potřebám klientů .Zde se pak odvíjí intenzivní a celodenní program, kde je dbáno na aktivizaci klienta, který prochází skupinovou a individuání terapii.

Rekondiční pobyt se zaměřením na nácvik chůze

Rekondiční pobyt je cílený na zlepšení chůze a soběstačnosti. Na základě výsledků vstupních vyšetření na začátku pobytu, budou aktivity individuelně cílené na nejvíce problematické V rámci pobytu budou skupinové a individuální tréninky zahrnovat:

 • Protahování zkrácených a spastických svalových skupin DKK
 • Cvičení pro zvýšení svalové síly oslabených svalových skupin DKK
 • Reedukace vybraných pohybů DKK dle výsledků vyšetření s využitím prvků CIMT/Constrain Induced Movement Therapy-terapie vynucenými pohyby/
 • Nácvik překonání překážek, včetně chůze po schodech
 • Nácvik chůze s využitím systému Walk Aide /Funkční el.neurostimulátor/
 • Jízda na tříkolce
 • Mirror Therapy / „zrdcalení“ pohybů zdravé končetiny k vytvoření funkčních nervových spojů a obnovení pohybu na končetině postižené/
 • Kognitivní trénink /zlepšení pozornosti a paměti
 • Trénink aktivit denního života
 • Relaxace , Whirpool

Kontakt

REHALB o.p.s.
IČ: 62939726
Klinika rehabilitačního lékařství
Albertov 7
128 00 Praha 2
Mob.: 775 226 964
Tel.: 22496 8520
Mail: rehalb@seznam.cz
Olga Švestková

Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

tel: +420 224 968 479 sekretariát

Jan Šisler

Jan Šisler

tel: +420 224 968 520